شیرهای Blanketing valves جهت شارژ گاز خنثی و تنظیم آن بر روی مخازن فرایندی و یا ذخیره سیالات مختلف استفاده می شوند.

توجه شود هدف از نصب این ادوات، کنترل و تنظیم و یا ثابت نگه داشتن فشار درون مخازن فرایندی می باشد.

. لذا با بهره گیری از یک مخزن گاز فشرده خنثی و ارسال آن به نسبت نیاز مخزن فرایندی ، افت فشار درون مخزن جبران خواهد شد.