خدمات فنی مهندسی شمعک نو دارای ۴ گارگاه مختص ابزار دقیق و کنترل ولو در ۳ نقطه کشور میباشد

  • دو کارگاه در تهران
  • یک کارگاه در اراک
  • یک کارگاه دراصفهان

این خدمات شامل فرایند تست و کالیبراسیون انواع سنسورها ترزیمتر های فشار ، دما ، سطح ، فلو و آنالیزورها میباشد

همچنین کلیه امور مربوط به فرایند منتاژ ، نصب ، انواع اکچویتور (عملگر) الکتریکی ، پنوماتیکی ، هیدرولیکی بر روی انواع ولوها و کنترل ولوها به همراه انجام انواع تست های اکشن، فشار هیدرو استاتیکی ، عملکرد ،  لیکیج (نشتی) برای کلاسهای مختلف و همچنین نصب و راه اندازی کلیه ادوات و تجهیزات ابزار دقیق و کنترل ولو ها در محل به درخواست مشتری