از پارامتر های مهم در صنعت اندازه گیری ارتعاش ادوات دوار همچون پمپ ها و الکتروپمپ هاست پایش میزان ارتعاش این ادوات بدان جهت مهم است که افزایش میزان لرزش منجربه افزایش فرکانس نا مناسب و فراتر از حد مجاز این تجهیزات خواهد بود که منجربه صدمه دیدن سیستم یاتاقان بندی بلبرینگ ها و شفت انتقال دهنده نیروی الکترو موتور به پمپ هاست ، به گونه ای که پس از   گذشت زمان و افرایش مدت زمان کارکرد این الکترو پمپ ها در حالتی که فرایند هم محوری مناسب وجود ندارد منجربه صدمه دیدگی و از بین رفتن حتی قطعات داخلی پمپ ها نیز خواهد شد

بدین صورت که پروانه پمپ از هم محوری خارج شده و این عدم هم محوری باعث ایجاد نیروهای نابالانسی در سیستم و بالا رفتن استهلاک سیستم میشود

به منظور پایش وضعیت ماشینهای دوار مانند الکترو پمپ ها از سنسورهای اندازه گیری سرعت یا شتاب  استفاده میشود

مجموعه خدمات فنی مهندسی شمعک نو قادر به ارایه یکی از سنسورهای اندازگیری سرعت از برند متریکس مدل

SD4854E

که دارای خروجی  ۴-۲۰ میلی امپر نیز میباشد